Vay tiền online Chuyển mục đích sử dụng đất: Thủ tục & Quy trình cần biết

AZVAY
Tìm Nhanh » Vay tiền Nhanh » Chữa Yếu Sinh Lý

VAY TIỀN NGAY>> bit.ly/vtnthanbarber

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì? Thủ tục và quy trình chuyển mục đích sử dụng đất? Phí chuyển đổi như thế nào? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây.


Trong quá trình sử dụng đất, vì nhiều lý do khác nhau mà chủ đất muốn chuyển mục đích sử dụng cho phù hợp với nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thủ tục và quy trình chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan Chuyển mục đích sử dụng đất cho bạn biết.

Mục lục

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc chuyển mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải có giấy phép hoặc đăng ký đất đai, trường hợp đó không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đó, UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình. Đối với trường hợp chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ có diện tích từ 0,5 ha trở lên phải được sự đồng ý của UBND tỉnh. Đối với tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau đây khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới dạng ao, hồ, đầm.
 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác thuộc nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng công cộng có mục đích thương mại, đất sản xuất, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Việc chuẩn bị hồ sơ, bao gồm các giấy tờ cần thiết sẽ giúp việc chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Theo đó, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Trường hợp tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, để bán hoặc cho thuê … thì phải có văn bản thẩm định đủ điều kiện để thực hiện. chuyển mục đích sử dụng. sử dụng đất đai.
Điều kiện, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất
Điều kiện, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

Quy trình xin chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555 / QĐ-BTNMT quy định thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các loại giấy tờ trên.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký

 • Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Các tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, người nộp hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong thời hạn 3 ngày.

Bước 3: Xử lý và giải quyết yêu cầu

 • Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả

Sở / Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả kết quả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

 • Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
 • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Ghi chú:

 • Thời gian nêu trên không tính các ngày nghỉ lễ, tết ​​theo quy định của pháp luật.
 • Không kể thời gian nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
 • Chưa kể thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Phí chuyển mục đích sử dụng đất

Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có nghĩa vụ nộp: Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

Lệ phí phải nộp khi xin chuyển mục đích sử dụng đất
Điều kiện, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền sử dụng đất

Trường hợp 1: Chuyển đất vườn, đất ao gần nhà thành đất thổ cư

 • Tiền sử dụng phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định / 2.

Trường hợp 2: Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

 • Tiền sử dụng phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Trường hợp 3: Chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở

 • Tiền sử dụng phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trường hợp 4: Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng

Đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng thì thu tiền theo 1 trong 3 trường hợp trên.

Ghi chú:

 • Trường hợp cá nhân, tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có nguồn gốc từ đất ở sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Giá tính tiền sử dụng đất của các công thức trên là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tiền sử dụng đất đối với các loại đất khi chuyển thời hạn sử dụng còn lại được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển thời hạn sử dụng đất còn lại = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất của thời hạn sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất / Tổng thời hạn sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất x Số năm còn lại sử dụng đất.

Phí đăng ký

Nếu đủ điều kiện chuyển đổi thì khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất trồng cây lâu năm sang đất ở phải đăng ký chuyển mục đích trước khi chuyển mục đích sử dụng.

Sau khi xin chuyển mục đích sử dụng đất, cá nhân, tổ chức có đất mới do nhận chuyển quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ 5% theo giá tính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Nếu bạn đang có ý định xin chuyển mục đích sử dụng đất, vui lòng tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: UBND ……………….

Người xin chuyển mục đích sử dụng đất …………………………………………… ..

Địa chỉ / trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………… ..

Diện tích (m2): ………………………………………………………………………………………….

Để sử dụng vào mục đích: ……………………………………………………………………… ..

Ngày hết hạn:……………………………………………….………………………..

Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về đất đai, nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………….

Người nộp đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

 • Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, trường hợp hộ gia đình cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Còn đối với tổ chức có yêu cầu thì điền tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
 • Ghi rõ họ tên, thông tin cá nhân chủ sử dụng đất / cá nhân đại diện hộ gia đình / cá nhân đại diện cho tổ chức hoặc thông tin tổ chức.

Qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn đã hiểu rõ về thủ tục và quy trình chuyển mục đích sử dụng đất rồi phải không? Việc nắm rõ các thủ tục giấy tờ, lệ phí sẽ giúp việc chuyển đổi diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Đánh giá bài viết này

VAY TIỀN NGAY>> bit.ly/vtnthanbarber

Mua hàng Shopee | Mua hàng Lazada | Mua hàng Sendo | Mua hàng Vnexpress | Mua hàng Yes24 | Voucher khuyến mãi | Mua sắm trực tuyến | Tiệm Cắt Tóc Nam Đẹp | Cắt Tóc Nam Đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *