Các bác thấy có đúng không? Đôi lúc tôi thấy mình cũng ĐƠN ĐỘC, làm gì cũng thui thủi

❓ Các bác thấy có đúng không? 🌱 Đôi lúc tôi thấy mình cũng ĐƠN ĐỘC, làm gì cũng thui thủi một mình! #Xwatch #Đản_Ông #Trưởng_Thành


Xwatch giảm giá đến 20%: Mua ngay

Chia sẻ:

Viết một bình luận