Đêm rồi lặng lẽ ngắm trăng! Miệng cười, mắt sáng phải chăng động lòng? ——- Anh

Đêm rồi lặng lẽ ngắm trăng!
Miệng cười, mắt sáng phải chăng động lòng?
——-
Anh

🌜 Đêm rồi lặng lẽ ngắm trăng!
Miệng cười, mắt sáng phải chăng động lòng?
——-
💠 Anh em làm vài câu thơ cho đời tươi mới nào! [Ảnh: Sưu tầm] #Xwatch #Đồng_Hồ_Thật #Giá_Trị_Thật


Xwatch giảm giá đến 20%: Mua ngay

Chia sẻ:

Viết một bình luận